U bent hier: Welkom » Personen » Oude Gemeente Denekamp » Suskind, Abraham (’t Heerke)

Suskind, Abraham (’t Heerke)

Suskind, Abraham (’t Heerke)

  • Geboren 26-12-1862 te Denekamp.
  • Overleden 14-01-1943 te Auschwitz, Polen – 80 jaar.
  • Z.v. Salomon Suskind, koopman, en Betje Cohen.
  • Gehuwd in 1897.

Suskind-de Vries, Flora 

  • Geboren 14-02-1873 te Leer, Duitsland.
  • Overleden 14-01-1943 te Auschwitz, Polen – 69 jaar.
  • D.v. Eli Lazarus de Vries, koper- en blikslager, en Betti Vogelier.

Suskind, Eliëzer Salomon (Edo)

  • Geboren 27-04-1898 te Denekamp.
  • Overleden 30-09-1942 te Auschwitz, Polen – 44 jaar.

Abraham woonde met zijn gezin aan de Oldenzaalsestraat 9 (verdwenen) te Denekamp. Hij had daar een slagerij genaamd ’t Heerke’. Hij liep eerst als marskramer met textiel langs de deur, daarna is hij slager geworden.

Hij kwam uit een gezin met tien kinderen, waarvan er twee jong overleden. Zijn vader overleed in 1899 en zijn moeder in 1916 te Denekamp. Flora was de jongste uit een gezin met drie kinderen. Haar moeder overleed in 1907 en haar vader in 1917 te Leer. Abraham leerde Flora kennen toen hij als slagersknecht in Ost-Friesland werkte.

Zoon Edo was enig kind. Hij handelde in vee. Hij stond bekend als één van de sterkste mannen van Denekamp, was enorm atletisch en kon erg goed schaatsen.

Edo werd in juni 1942 weggevoerd. Hij is op 16 juli 1942 vanuit kamp Amersfoort via Westerbork op transport gesteld naar het concentratiekamp Auschwitz, waar hij ruim twee maanden later is omgekomen. Abraham en zijn vrouw werden in de nacht van 17 op 18 november 1942 vanuit Denekamp weggevoerd naar kamp Westerbork. Zij werden op 11 januari 1943 op transport gesteld naar het kamp Auschwitz, waar ze kort na aankomst werden omgebracht.

Allen Holocaustslachtoffer, evenals zijn broer Samson en zus Diena met deels hun gezinnen en zijn broer en zus Hartog en Saartjen. Twee dochters van Diena hebben de oorlog overleefd. Zijn broer Hermannus ‘Mannie’ was al voor de oorlog overleden, hij was de vader van Izaäk Salomon en Bertha Aaltje. Ook zijn zus Jetje (gehuwd met Levie Drievoet) was al eerder overleden. Twee van haar kinderen zijn omgekomen, haar oudste zoon Salomon heeft de oorlog overleefd. Van de familie van Flora is haar broer Jonas met zijn gezin omgekomen.

Joods monument en Stolpersteine te Denekamp.

De woning bestond uit een huis met schuur en tuin. Na de ontneming volgde er rechtsherstel,  waarna de ondertussen onbewoonbaar verklaarde woning in 1957 door de erfgenamen voor het bedrag van 6.880 gulden werd verkocht aan de gemeente Denekamp. Verder was er grondbezit op de Zonnebeek á 50,9 are en op de Dorper Esch á 309,3 are, bestaande uit bouw-, heide- en weiland. De gronden werden per 26 september 1941 door Abraham overgedragen aan G.J. Gosemeijer, landbouwer, uit Buurtschap Denekamp voor het bedrag van 3.600 gulden tegen betaling van rente en met het tegoed houden van de koopsom. Dit werd door de erfgenamen in 1957 goed bevonden en verrekend.

suskind-de-vries-stolpersteine-denekamp

Suskind Edo

Edo

Joods monument DenekampStolpersteine Oldenzaalsestraat 9