U bent hier: Welkom » Personen » Oude Gemeente Denekamp » Pronk, Lubbert

Pronk, Lubbert

  • Geboren 23-05-1904 te Losser.
  • Overleden 14-06-1944 te Bandoeng, Indië – 40 jaar.
  • Z.v. Lubbert Pronk, commies, en Elizabeth Engelina Eisenga.
  • Gehuwd met Susanna Honigvoort.

Het gezin woonde sinds september 1904 te Noord Deurningen nr. 45 en vertrok in april 1906 naar Enschede. In 1908 woonden ze in Zwartsluis en vanaf 1917 in Den Haag. Lubbert studeerde aan de Universiteit te Leiden en vertrok in juli 1929 als ambtenaar naar Weltevreden te Batavia. Hij trouwde eind 1929 per volmacht, waarna zijn vrouw hem nareisde. Dit huwelijk werd later ontbonden.

Hij werd daar controleur 1e klas bij het Binnenlands Bestuur in Nederlands-Indië. Later werd hij tevens benoemd tot secretaris der residentie Zuider en Oosterafdeling van Borneo. Hij schreef meerdere boeken onder andere ‘De bestuursreorganisatie-Mullemeister op Java en Madoera en haar beteekenis voor het heden’.

Bij de oorlogsdreiging werd hij verbindingsofficier bij de Koninklijke Marine Reserve en kreeg de rang van Luitenant ter Zee 3e klasse voor Speciale Diensten.

Na de capitulatie nam hij als burger actief deel aan het verzet tegen de Japanners.  Hij kwam als krijgsgevangene in de voormalige Soekamiskin gevangenis te Bandoeng. Dit was een burgerkamp voor mannen en jongens. Daarnaast was Soekamiskin in gebruik als gevangenis voor politieke gevangenen. Hier is hij aan dysenterie en doorgestane ontberingen overleden.

Zijn broer Klaas, 1e Luitenant Medische Dienst bij de K.N.I.L, kwam in een interneringskamp terecht. Hij heeft de oorlog overleefd.  

Begraven: Nederlands ereveld Pandu te Bandung, vak V nr. 1099.

Gedenkraam in het Academiegebouw te Leiden.

Postuum onderscheiden met het oorlogsherinneringskruis met gesp.

Nationaal Indisch monument te Den Haag.

 

Pronk Lubbert

Pronk Lubbert